Pasukan Kepimpinan

...
Rafiza Ghazali

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan    

...
Razif Abdul Aziz

Senior Vice President of Ecosystem Development    

...
Juliana Jan

Naib Presiden Kanan Geran

...
Ts. Dr. Ng Sing Kwei

Naib Presiden, Strategi & Pelaburan

...
Norman Matthieu Vanhaecke

Naib Presiden, Kewangan & Operasi

...
Azman Hood

Naib Presiden, Penglibatan Pihak Berkepentingan

...
Eliza Elias

Naib Presiden, Pemasaran & Penglibatan Pemangku Kepentingan