CIP Accelerate

ADAKAH ANDA LAYAK?

Sdn Bhd (termasuk syarikat keluaran sampingan Universiti dan Institut Penyelidikan serta PKS)

Pendapatan tidak melebihi RM5 juta (sejak permulaan)

51% saham dimiliki oleh Warganegara Malaysia

Minimum 2 pengarah (sekurang-kurangnya salah seorang pengarah merupakan Warganegara Malaysia)

Modal berbayar minimum
RM10,000

Memiliki hak harta intelek (termasuk syarikat keluaran sampingan Universiti & Institut Penyelidikan)

Bukan anak syarikat dan tidak dimiliki oleh syarikat lain yang memegang 25% atau lebih pegangan saham di dalam syarikat

Templat Pitch
Sila muat turun dan gunakan templat ini untuk permohonan geran
Mengenai

CIP ACCELERATE

CIP ACCELERATE adalah program pembiayaan yang memberikan geran bersyarat dan bantuan nilai tambah sehingga RM2,000,000 untuk syarikat pemula teknologi, PKS tempatan atau syarikat-syarikat terbitan dari universiti dan institusi penyelidikan.

Siapakah yang boleh memohon CIP ACCELERATE? - CIP ACCELERATE membantu syarikat teknologi tinggi peringkat awal di Tingkat Kesediaan Teknologi (TRL) 8 ke atas

MENGAPA ANDA HARUS MOHON CIP ACCELERATE?
- Untuk pengkomersialan sistem dan teknologi yang terbukti

Templat Pitch
Sila muat turun dan gunakan templat ini untuk permohonan geran

Apa itu Teknologi Tinggi?

Ketahui lebih lanjut mengenai definisi teknologi tinggi kami di SINI


TRL yang manakah saya?

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL) berdasarkan TRL yang digunakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
Klik di SINI untuk mengetahui tahap TRL anda.


Program mana yang sesuai dengan anda?

Cradle menawarkan program pembiayaan untuk menyokong syarikat teknologi inovatif peringkat awal. Klik di sini untuk mengetahui program mana yang paling sesuai untuk anda

MASIH ADA SOALAN?

ENG   |   BM
Who can apply for CIP ACCELERATE?
Siapakah yang boleh memohon CIP ACCELERATE?
  • Must have market validated product via paying customer.
  • Deep tech companies at Technology Readiness Level (TRL) 8 – 9 for product commercialisation.
  • Mesti mempunyai produk yang telah disahkan pasaran melalui pelanggan berbayar.
  • Syarikat-syarikat teknologi tinggi (Deep Tech) pada Tahap Kesediaan Teknologi (TRL) 8 ke 9 untuk pengkomersialan produk.
What is the period of funding for CIP Accelerate?
Apakah tempoh pembiayaan untuk CIP Accelerate?

Funding period will take between 18 to 24 months.

Tempoh pembiayaan akan mengambil antara 18 hingga 24 bulan

How will the funds be disbursed?
Bagaimanakah dana akan dibayar?

There are 3 modes of disbursement: Advance Payment, Direct Payment and Reimbursement

Terdapat 3 kaedah pembayaran: Bayaran Pendahuluan, Pembayaran Terus dan Pembayaran Balik.

Will Cradle take ownership of the IP or company, in exchange for the funding?
Adakah Cradle memegang pemilikan IP atau syarikat, untuk pertukaran dengan pembiayaan?

No.

Tidak.

Do we need to own the IP or the technology?
Adakah kami perlu miliki IP atau teknologi?

Yes. The company must own the IP and/or have the rights to the IP.

Ya. Syarikat hendaklah memiliki IP dan / atau mempunyai hak kepada IP.

Would my product/service need some traction (quantity of listing/users) before submitting the application?
Adakah produk/perkhidmatan saya memerlukan traksi (kuantiti penyenaraian/pengguna) sebelum mengemukakan permohonan?

Yes. You must have validated product via paying customers.

Ya. Anda mesti mempunyai produk yang telah disahkan/divalidasi melalui adanya/kewujudan pelanggan yang membayar.

What are the documents needed to submit my application for CIP Accelerate?
Apakah dokumen diperlukan untuk saya mengemukakan permohonan bagi CIP Accelerate?

You need to submit a concise pitch slides outlining your company background, technology, business model, market and financial projection of between 20-25 pages to cipaccelerate@cradle.com.my.

Anda perlu mengemukakan slaid pembentangan ringkas yang menggariskan latar belakang syarikat anda, teknologi, model perniagaan, pasaran dan unjuran kewangan antara 20-25 muka surat kepada cipaccelerate@cradle.com.my.

Will my concept/idea be leaked upon submitting my application?
Adakah konsep/idea saya akan dibocorkan selepas saya menyerahkan permohonan?

No. Your concept/idea will be kept as private and confidential.

Tidak. Konsep/idea anda akan disimpan sebagai sulit dan rahsia.

MAKLUMAT LANJUT
SILA HUBUNGI
EMAIL KAMI enquiries@cradle.com.my