ANGEL TAX INCENTIVE

Program dorongan pasaran yang menyediakan alat yang tepat kepada pengusaha

Insentif Cukai Pelabur Budiman dirancang untuk menjembatani jurang pelaburan peringkat awal dengan mendorong pelabur individu yang berkelayakan untuk melabur dalam teknologi syarikat pemula peringkat awal di Malaysia, untuk meningkatkan pertumbuhan syarikat pemula. Insentif Cukai Pelabur Budiman ditadbir oleh Pejabat Insentif Cukai Pelabur Budiman (ATIO), sebuah unit di bawah Cradle Fund Sdn Bhd (Cradle). Peranan ATIO adalah untuk memastikan bahawa syarikat pemula di ruang teknologi yang mencari pelaburan dari pelabur budiman yang bertauliah layak dan pelaburan yang dibuat ke dalam syarikat-syarikat ini adalah sah dan asli.

Mohon Sekarang
6 Langkah Menuntut Potongan Cukai

Syarikat terima-labur mesti mengikuti langkah-langkah ini agar pelabur layak mendapat insentif cukai.

 1. Borang permohonan (Borang ATI-2) ada di SINI. Cetak dan lengkapkan.
 2. Sediakan dokumen berikut:
  • Surat pentauliahan dari Malaysian Business Angel Network (MBAN) di mban.com.my
  • Penyata Bank Syarikat
  • Penyata Kewangan (diaudit & draf)
  • Perjanjian Pemegang Saham dan Lembaran Jangka
  • Borang 24 (terkini)
  • Borang 32A (jika perlu)
  • Borang 49
 3. Hantarkan borang dan semua dokumen ke Sekretariat MBAN di Cradle
 4. Bayaran pemprosesan sebanyak RM800 perlu dibuat kepada Cradle Fund Sdn Bhd
 5. Pemprosesan akan mengambil masa 25 hari kalendar dari tarikh penyerahan lengkap
 6. Pemohon akan menerima surat kelulusan pelaburan dari Kementerian Kewangan
6 Langkah untuk menjadi pelabur budiman yang bertauliah

Pelabur mesti mengikuti langkah-langkah ini untuk menjadi ahli Malaysian Business Angel Network bertauliah (MBAN)

 1. Borang permohonan ada di SINI. Cetak dan lengkapkan.
 2. Sediakan dokumen sokongan::
  • Individu bernilai bersih tinggi (HNWI): Laporan kredit Bank dalam masa 3 bulan dari tarikh penyerahan. Salinan Kad Pengenalan untuk pemohon pelabur budiman.
  • Individu berpendapatan tinggi (HIE): borang EA dan / atau penyata cukai pendapatan terkini yang telah dimajukan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Salinan Kad Pengenalan untuk pemohon pelabur budiman.
 3. Hantarkan borang dan semua dokumen ke Sekretariat MBAN di Cradle.
 4. Bayaran keahlian berjumlah RM800 perlu dibuat kepada Cradle Fund Sdn Bhd.
 5. Proses pentauliahan akan mengambil masa 21 hari kalendar dari tarikh penyerahan lengkap.
 6. Surat pentauliahan dan sijil keahlian untuk MBAN akan dihantar setelah siap diproses.
Siapa Yang Boleh Menjadi Pelabur Budiman?
 1. Pemastautin Cukai di Malaysia. Anda mestilah pemastautin cukai di Malaysia.
 2. Individu yang Berpendapatan Tinggi: RM 180,000, atau gabungan: RM 250,000 (Bersama pasangan).
 3. Nilai Bersih Tinggi Jumlah kekayaan atau aset peribadi bersih berjumlah RM3 juta ke atas.
 4. Pentauliahan Jadilah pelabur budiman bertauliah dan ahli Malaysian Business Angel Network (MBAN). Pentauliahan dan keahlian sah selama dua tahun. Pembaharuan keahlian untuk dua tahun berikutnya berharga RM500.
 5. Kepakaran Domain Kepakaran domain atau pengalaman pengurusan sekurang-kurangnya 5 tahun dan sebaik-baiknya menjadi ahli kelab pelabur budiman.
Apa itu Insentif Cukai Pelabur Budiman?

Insentif Cukai Pelabur Budiman adalah inisiatif baru yang diluluskan oleh Kerajaan untuk mendorong lebih banyak pelaburan peringkat awal oleh sektor swasta. Insentif ini diharapkan dapat mengurangkan risiko yang biasanya berkaitan dengan pelaburan peringkat awal dengan memberikan kembali dalam bentuk pengecualian cukai kepada para pelabur.

Siapa yang mentadbir Insentif Cukai Pelabur Budiman?

Insentif Cukai Pelabur Budiman ditadbir oleh Pejabat Insentif Cukai Pelabur Budiman (ATIO) sebuah unit di bawah Cradle Fund Sdn Bhd (Cradle) di bawah naungan Kementerian Kewangan (MoF).

Apa tujuan Insentif Cukai dan peranan ATIO dalam ekosistem tekno-usahawan?

Insentif Cukai Pelabur Budiman dibentuk untuk mendorong lebih banyak pelaburan budiman dari sektor swasta ke syarikat peringkat awal di ruang teknologi. Oleh itu, peranan ATIO adalah untuk memastikan bahawa syarikat pemula yang mencari pelaburan dari pelabur budiman bertauliah layak dan pelaburan yang dibuat ke dalam syarikat-syarikat ini adalah sah dan tulen.

Bagaimana Insentif Cukai Pelabur Budiman berfungsi?

Syarikat yang menerima pelaburan terlebih dahulu perlu membuat permohonan dengan ATIO untuk menerima kelayakan terima-labur di bawah Insentif Cukai Pelabur Budiman di mana mereka kemudian akan memperoleh surat untuk mengemukakannya kepada para pelabur budiman yang bertauliah. ATIO kemudian akan menyerahkan semua dokumentasi berkaitan pelaburan kepada MoF untuk kelulusan & sokongan setelah pelaburan itu berlaku.

Siapa yang memberikan pentauliahan kepada pelabur budiman?

Malaysian Business Angel Network (MBAN) akan memberi pentauliahan kepada pelabur budiman di Malaysia.

Apakah peranan MBAN dalam ekosistem pelaburan budiman?

Malaysian Business Angel Network atau lebih dikenali sebagai MBAN adalah badan yang berfungsi seperti organisasi perdagangan, memacu hubungan serantau dan antarabangsa antara pelabur budiman. MBAN bertanggungjawab untuk pentauliahan pelabur budiman individu dan kelab pelabur budiman, mewujudkan kesedaran dan latihan untuk pelabur, dan memantau statistik pelaburan budiman di Malaysia. Sebaliknya, Cradle berfungsi sebagai sekretariat sementara untuk MBAN. Rangkaian ini dikendalikan oleh jawatankuasa pro-tem yang terdiri daripada pelbagai agensi kerajaan dan kumpulan pelabur budiman termasuk Angelsden, Virtuous Investment Circle (ViC), Pikom Angels Chapter dan AIPO Business Angels Club.

Bagaimana ATIO berfungsi secara relatif dengan MBAN?

ATIO bekerjasama rapat dengan MBAN. MBAN, yang mewakili sektor swasta, akan memberi pentauliahan kepada pelabur budiman, sementara ATIO, yang mewakili sektor awam, akan memberikan kelayakan kepada syarikat pemula dan mengesahkan pelaburan ke dalam syarikat-syarikat ini.

Apakah bidang tumpuan pelaburan yang diliputi dalam inisiatif ini?

Fokus pelaburan Insentif Cukai Pelabur Budiman adalah dalam pelbagai bidang industri teknologi pertumbuhan tinggi berinovasi termasuk yang berikut:

 • Elektronik dan teknologi maklumat yang maju;
 • Telekomunikasi;
 • Peralatan / instrumentasi, automasi dan sistem pembuatan yang fleksibel;
 • Penjagaan Kesihatan;
 • Elektro-optik, optik bukan linear dan optoelektronik;
 • Bahan maju;
 • Pengangkutan;
 • Perkhidmatan tambah nilai; dan
 • Teknologi yang baru muncul
Bagaimana saya menjadi pelabur?

Sekiranya anda memenuhi kriteria berikut, anda kemudian layak menjadi pelabur dengan mendapatkan perakuan pentauliahan dari Cradle.

 • Mesti menjadi pemastautin cukai di Malaysia;
 • Sama ada dianggap sebagai Individu Bernilai Tinggi atau Berpendapatan Tinggi.
 • Individu Bernilai Tinggi Tinggi - Jumlah kekayaan atau aset peribadi bersih berjumlah RM3 juta ke atas atau setara dalam mata wang asing; ATAU
 • Individu Berpendapatan Tinggi - Pendapatan tahunan kasar tidak kurang dari RM180,000.00 dalam dua belas (12) bulan sebelumnya; atau bersama-sama dengan pasangannya, dengan pendapatan tahunan kasar sebanyak RM250,000.00 pada dua belas (12) bulan sebelumnya.
Apa yang perlu saya lakukan untuk memohon sebagai pelabur budiman?

Untuk memohon sebagai pelabur budiman, anda perlu mengisi borang pentauliahan yang disediakan oleh MBAN (buat masa ini, Cradle akan bertindak sebagai sekretariat sementara untuk MBAN sehingga diberitahu kelak).

Bolehkah saya melaburkan lebih dari satu syarikat dalam satu masa?

Ya, anda boleh melabur di lebih dari satu syarikat setiap tahun tetapi kelulusan pelaburan maksimum setahun adalah lima (5) sahaja. Jumlah minimum setiap pelaburan adalah RM5,000.00 dan maksimum RM500,000 pelaburan setahun.

Berapa lama masa yang diperlukan bagi pelabur budiman untuk mendapat pelepasan cukai? Berapa banyak?

Pelabur mesti memegang saham dalam syarikat yang dilaburkan selama dua tahun sebelum menuntut pengecualian. Sekiranya saham dilupuskan sebelum dua tahun, pelaburan akan dianggap tidak sah untuk tujuan insentif cukai. Pelaburan ini layak mendapat pelepasan cukai pada tahun ketiga (ke-3) pemilikan sahamnya. Sebagai contoh, jika pelaburan dibuat pada tahun 2013, pelabur akan dapat menuntut pengecualian cukai apabila dia mengemukakan penyata cukai mereka pada tahun 2015.

Jumlah yang layak ditolak adalah setara dengan nilai pelaburan dibuat kepada syarikat terima-labur. Pendapatan agregat harus terdiri dari semua sumber termasuk pendapatan perniagaan untuk penilaian asas tahun.

Selain wang tunai, bolehkah saya membuat pelaburan dalam bentuk selain tunai?

Tidak. Semua pelaburan mesti dibuat secara tunai

Berapa lama tempoh pentauliahan pelabur?

Tempoh pentauliahan pelabur budiman sah selama dua (2) tahun. Walau bagaimanapun, ia boleh diperbaharui sekiranya diperlukan.

Bagaimana jika saya tidak ditauliahkan oleh MBAN? Adakah saya masih layak untuk melabur?

Agar para pelabur memenuhi syarat untuk pelepasan cukai, mereka mesti mendapatkan pentauliahan dari MBAN sebelum melakukan apa-apa pelaburan kepada syarikat yang menerima pelaburan. Sekiranya pelabur tidak mendapat pentauliahan dari MBAN, pelabur tidak akan menikmati pengecualian cukai untuk pelaburan yang telah dibuatnya.

6 Langkah Menuntut Potongan Cukai

Syarikat terima-labur mesti mengikuti langkah-langkah ini agar pelabur layak mendapat insentif cukai.

 1. Borang permohonan (Borang ATI-2) ada di SINI. Cetak dan lengkapkan.
 2. Sediakan dokumen berikut:
  • Surat pentauliahan dari Malaysian Business Angel Network (MBAN) di mban.com.my
  • Penyata Bank Syarikat
  • Penyata Kewangan (diaudit & draf)
  • Perjanjian Pemegang Saham dan Lembaran Jangka
  • Borang 24 (terkini)
  • Borang 32A (jika perlu)
  • Borang 49
 3. Hantarkan borang dan semua dokumen ke Sekretariat MBAN di Cradle.
 4. Bayaran pemprosesan sebanyak RM800 perlu dibuat kepada Cradle Fund Sdn Bhd.
 5. Pemprosesan akan mengambil masa 25 hari kalendar dari tarikh penyerahan lengkap.
 6. Pemohon akan menerima surat kelulusan pelaburan dari Kementerian Kewangan.
Adakah anda layak sebagai Syarikat Terima-labur?

Agar syarikat pemula layak sebagai Syarikat Terima-labur untuk Insentif Cukai Pelabur Budiman, mereka mesti disahkan sebagai Syarikat Terima-labur oleh Pejabat Insentif Cukai Pelabur Budiman di Cradle. Kriteria kelayakan untuk Syarikat Terima-labur adalah seperti berikut:

 1. Individu Malaysia mesti memiliki sekurang-kurangnya 51% kepentingan ekuiti dalam syarikat;
 2. Syarikat mestilah syarikat terhad oleh saham, diperbadankan di Malaysia dan bermastautin di Malaysia.
 3. Perniagaan, produk atau perkhidmatan utama syarikat mesti termasuk dalam salah satu bidang fokus berikut yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan, Malaysia:
  • Elektronik dan teknologi maklumat maju;
  • Telekomunikasi;
  • Peralatan / instrumentasi, automasi dan sistem pembuatan yang fleksibel;
  • Penjagaan Kesihatan;
  • Elektro-optik, optik bukan linear dan optoelektronik;
  • Bahan maju;
  • Pengangkutan;
  • Perkhidmatan tambah nilai; dan
  • Teknologi yang baru muncul
 4. Pendapatan terkumpul syarikat mestilah kurang dari RM5 juta dan telah beroperasi selama tiga (3) tahun atau kurang (berdasarkan hasil tahun kewangan terkini setelah permohonan); dan
 5. Syarikat yang dilaburkan tidak boleh ditutup atau / atau dibubarkan.
Apa maksud Syarikat Terima-labur?

Syarikat Terima-labur merujuk kepada syarikat pemula berasaskan teknologi yang mencari pelaburan / pembiayaan dari sektor swasta.

Apakah kriteria kelayakan sebagai syarikat terima-labur?

Seperti di bawah:

 • Minimum 51% milik rakyat Malaysia;
 • Mesti syarikat Sdn Bhd dan diperbadankan di Malaysia;
 • Perniagaan teras syarikat mestilah dalam aktiviti yang memenuhi syarat seperti yang diluluskan oleh MoF;
 • Pendapatan terkumpul kurang dari RM5 juta dan telah beroperasi selama 3 tahun atau kurang (berdasarkan hasil tahun kewangan terkini setelah permohonan); dan
 • Syarikat tidak boleh ditutup dan / atau dibubarkan.
Apakah tempoh kelayakan untuk memohon sebagai syarikat terima-labur?

Tempoh kelayakan untuk memohon sebagai syarikat terima-labur bermula dari 1 Januari 2013 sehingga diberitahu kelak.

Berapa lamakah tempoh kelayakan syarikat terima-labur untuk pelaburan di bawah Insentif Cukai Pelabur Budiman?

Tempoh sah adalah dua (2) tahun sahaja.

Bagaimana syarikat saya memperoleh pelaburan dari pelabur?

Situasi yang ideal adalah syarikat terima-labur mesti sudah mengadakan perbincangan dengan bakal pelabur sebelum memohon di Cradle. Insentif cukai akan menjadi motivasi yang menarik bagi para pelabur budiman untuk membuat pelaburan ke dalam syarikat yang dilaburkan.

Sekiranya syarikat saya pada masa ini mendapat pembiayaan dari jalan lain iaitu geran kerajaan atau modal teroka, adakah saya masih boleh memohon?

Ya.

Apakah kriteria kelayakan pelaburan?

Kriteria kelayakan pelaburan terdiri daripada yang berikut:

 • Pelaburan mesti dibuat ke dalam syarikat pemula / syarikat terima-labur yang layak;
 • Tidak boleh melabur kepada ahli keluarga terdekat iaitu pasangan, anak, ibu bapa dan datuk nenek;
 • Hanya untuk tujuan membiayai aktiviti-aktiviti seperti yang diluluskan oleh MoF;
 • Mesti melabur selama minimum dua (2) tahun sebelum menuntut pengecualian;
 • Tidak dilupuskan dalam dua (2) tahun dari tarikh pelaburan dibuat;
 • pelabur budiman tidak boleh memegang lebih daripada tiga puluh (30) peratus daripada jumlah ekuiti syarikat terima-labur;
 • Jumlah minimum RM5,000.00 setiap pelaburan dan maksimum RM5000,000.00 pelaburan setahun secara keseluruhan;
 • Maksimum lima (5) kelulusan pelaburan setahun;
 • Pelaburan yang dibuat hendaklah dibayar secara tunai dan sepenuhnya dan bukan dalam bentuk selain tunai;
 • Saham baru diterbitkan dan ditunjukkan dalam Perjanjian Pemegang Saham;
 • Saham yang dikeluarkan kepada para pelabur budiman mestilah dalam bentuk saham biasa sahaja. Sekiranya saham keutamaan diterbitkan, ia tidak boleh ditukar menjadi pinjaman atau opsyen panggilan, tetapi hanya boleh ditukar menjadi saham biasa
Bilakah tempoh kelayakan pelaburan?

Insentif Cukai Pelabur Budiman terbuka untuk pelaburan yang layak dibuat dari 1 Januari 2013 hingga 31 Disember 2017. Pelaburan yang layak mesti dibuat oleh pelabur yang berkelayakan ke dalam syarikat terima-labur yang berkelayakan. Pelaburan yang dibuat mesti diluluskan dan disahkan oleh Kementerian Kewangan.

Bilakah tempoh pegangan selama dua tahun untuk pelaburan bermula?

Ia bermula pada tarikh suntikan tunai baru dibuat ke syarikat.

Apa yang berlaku sekiranya pelaburan menghadapi masalah sepanjang tempoh pelaburan?

Risiko ditanggung oleh pelabur dan syarikat terima-labur. Walau bagaimanapun, pelepasan cukai masih diberikan untuk pelabur pada tahun ke-3 pegangan sahamnya.

Berapakah peratusan bahagian maksimum dalam setiap pelaburan?

Peratusan saham maksimum dalam setiap pelaburan adalah tiga puluh (30) peratus daripada jumlah ekuiti syarikat terima-labur.

Berapakah jumlah minimum dan maksimum untuk setiap pelaburan?

Jumlah pelaburan minimum adalah RM5,000.00 setiap satu sehingga maksimum RM500,000.00 setahun secara keseluruhan.

Adakah terdapat syarat selepas pelaburan?

Ya, syarikat yang menerima pelaburan mesti mempunyai aktiviti perniagaan di Malaysia sekurang-kurangnya dua (2) tahun setelah pelaburan dibuat.

Program Cradle menyediakan dana untuk perniagaan anda.

Pelaburan melebihi RM500,000 setahun tidak akan dikembalikan kepada pelabur budiman atau tersedia sebagai kredit untuk melunaskan liabilitinya untuk tahun taksiran tersebut atau tahun taksiran berikutnya.

Mohon Sekarang

ADAKAH ANDA LAYAK?

 • Pelabur budiman bertauliah yang melabur dalam syarikat pemula berasaskan teknologi yang diperakui (Syarikat Terima-labur)
 • TIDAK ADA hubungan kekeluargaan antara pelabur budiman dan syarikat terima-labur.
 • Para pelabur budiman bertauliah mesti memegang pelaburan minimum selama dua tahun sebelum menuntut pengecualian cukai:
  • Tahun 1 - Melabur
  • Tahun 2 - Tolak pemotongan cukai (semasa mengemukakan penyata cukai untuk tahun 2)
 • Pelabur budiman bertauliah mesti memegang tidak lebih daripada 30% daripada modal saham terbitan syarikat yang menerima pelaburan.
 • Pelaburan di bawah RM5,000 tidak layak mendapat insentif cukai. Tuntutan hanya boleh dibuat maksimum RM500,000.
 • Semua pelaburan mesti dibuat secara tunai, secara penuh dan bukan dalam bentuk selain tunai dan tidak ada kewajiban oleh syarikat yang menerima pelaburan untuk membayar balik pelaburan budiman.
 • Pemegangan saham mesti dikemukakan dalam perjanjian Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkaitan yang boleh diterima atas budi bicara Cradle.
 • Saham yang dikeluarkan kepada pelabur budiman bertauliah mestilah dalam bentuk saham biasa sahaja.
MOHON SEKARANG